Анализи на семена в Лабораторно изпитвателен комплекс “А-ЛАБ”

30.06.2024by admin

АНАЛИЗИ НА СЕМЕНА В ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ”

 

ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА И ЖИЗНЕНОСТ НА СЕМЕНА

Определянето на посевните качества на семената е от основно значение за производството на висококачествен и надежден семенен материал. В лабораторията се използват базови методики за определяне на качеството на семената и тяхната жизнеспособност.

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ” ИЗВЪРШВА АНАЛИЗИ (В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОТОКОЛИ НА ISTA), КАТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЛЕДНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Кълняема енергия
  • Кълняемост на семената
  • Чистота на пробите
  • Абсолютна маса на семената
  • Електролитна проводимост за определяне физиологичната характеристика на семената
  • Тест за стареене на семената, като част от определяне тяхната жизнеспособност
  • Тетразолиев тест за определяне жизненост на семена
  • Стрес тест на семена при ниски температури

 

ЗДРАВЕН СТАТУС НА СЕМЕНА

Обект на изследване са широк спектър от семеннопреносими гъбни болести от родовете Fusarium, Helminthosporium, Septoria, Drechslera, Alternaria, Aspergilus, Ustilago, Tilletia, Colletotrichum, Ascochyta, Botrytis, Phoma и други.