НачалоКатегория

Новини Архиви - А-ЛАБ Лабораторен комплекс

Анализи на вода в Лабораторно изпитвателен комплекс “А-ЛАБ”

АНАЛИЗ НА ВОДА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА НАПОЯВАНЕ И ВЕГЕТАТИВНИ ТРЕТИРАНИЯ, В ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ” В лабораторията се извършва физико-химичен анализ на вода, използвана за напояване и за вегетативно третиране на растенията. ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ СА: Твърдост на водата (БДС EN ISO 3775:1987) pH на водата (БДС EN ISO 10523:2012) Електропроводимост (БДС EN ISO 27888:2002) Водопропускливост (K...

Анализи на семена в Лабораторно изпитвателен комплекс “А-ЛАБ”

АНАЛИЗИ НА СЕМЕНА В ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ”   ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА И ЖИЗНЕНОСТ НА СЕМЕНА Определянето на посевните качества на семената е от основно значение за производството на висококачествен и надежден семенен материал. В лабораторията се използват базови методики за определяне на качеството на семената и тяхната жизнеспособност. ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ” ИЗВЪРШВА АНАЛИЗИ (В...

Контрол и превенция на фузариоза

КОНТРОЛ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ФУЗАРИОЗА Фузариозата е широко разпространено заболяване, което се причинява от различни гъбни патогени от род Fusarium. Те са трудни за контролиране поради способността им да оцеляват в почвата за дълъг период от време, с- или без растение гостоприемник, както и поради сапрофитния си статус. Патогенът в различни периоди от развитието на...

Фитопатологичен анализ на растения и растителни части

ФИТОПАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ЧАСТИ Защо фитопатологичният анализ е особено важен при определяне на растителната защита? Установено е, че болестите, неприятелите и плевелите заедно, годишно намаляват производството между 31% и 42% от всички култури, произведени в световен мащаб. Фитопатологичните анализи по време на вегетация са важна част от правилната агротехника, чиято основа цел...

Нови анализи на семена в ЛИК “А-ЛАБ”: Тетразолиев тест за определяне жизненост на семена

Нови анализи на семена в ЛИК “А-ЛАБ” Тетразолиев тест за определяне жизненост на семена   Тетразолиев тест е бърз биохимичен метод за определяне жизнеността на семената, чрез който се определя потенциала на прорастване и степента на увреждане на семената (например: причини за слабата кълняемост на семената като резултат от механични повреди, увреждания на семената при...

Нови анализи на семена в ЛИК “А-ЛАБ”: Стрес тест на семена при ниски температури

Нови анализи на семена в ЛИК “А-ЛАБ” Стрес тест на семена при ниски температури   Този директен тест се използва за оценка на жизнеността на семената и тяхната реакция на неблагоприятни условия на околната среда. Студеният тест показва не само процента на кълняемост, но отразява и способността на семената да развият нормални растения при по-малко от...

Нови анализи на вода в ЛИК “А-ЛАБ”: Елементен анализ на вода

Нови анализи на вода в ЛИК “А-ЛАБ” Елементен анализ на вода   В ЛИК “А-ЛАБ” непрестанно търсим нови методи и добавяме нови анализи в портфолиото ни. Освен добре познатите анализи за pH, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ и ТВЪРДОСТ, вече можем да предложим и ЕЛЕМЕНТЕН АНАЛИЗ НА ВОДА, използвана за вегетативни третирания и напоявания. Изследваме съдържанието на химични елементи...

Защо е важно да знаем какво е рН на водата, която използваме за вегетативни третирания?

Всички знаем, че рН на почвата определя достъпността на хранителните елементи и други субстанции за растенията. Но замисляли ли сте се как рН на водата използвана за вегетативни третирания влияе върху ефективността на продуктите за растителна защита и торовете? • рН и твърдостта на водата за вегетативни третирания оказват ключово влияние върху ефективността на пестицидите....

Тошко Тошков: Няма 100% “чисти” семена!

  “Здравейте, казвам се Тошко Тошков и с моя баща Александър Александров отглеждаме зърнено-житни и маслодайни култури в землището на гр. Димово обл. Видин. Поради особеностите на почвата и микроклимата в района залагаме повече на есенници 60-70%.

Някои от семеннопреносимите патогени могат успешно да се контролират само, чрез правилно обеззаразяване на семената

Правилно изведеното фунгицидно третиране на семената от пшеница и ечемик използвани за сеитба спомага да се редуцират щетите, които семеннопреносимите патогени нанасят на вече формирания посев. Най-често срещаните патогени при пшеница и ечемик са Фузариум, Твърда и Праховита главня, Дрешлера, Септория. Пораженията, които могат да нанесат тези патогени варират в големи диапазони от частична до...