Дамян Вътев: Важно е да знаем нивото на почвообитаващите патогени и да правим химични анализи на почвите!

15.08.2022by admin

– Смятате ли, че е важно и ако да, защо да се изследват качествените показатели (посевни качества и здравен статус) на семената преди сеитба?
“Смятам, че е важно, защото не знаем, какво има в почвата, можем само да гадаем на базата на общата наука. В семената, също не знаем, какви конкретно патогени се намират. Дори да използваме най-високия клас фунгициди на общо основание, отново не знаем, дали по семената, които ще използваме за сеитба няма патоген, който не е в неговия спектър на контрол. От друга страна, при липса на сериозен инфекциозен натиск, можем да спестим пари, като използваме по-бюджетни фунгициди, но да запазим същата ефективност. Всичко зависи, от това какво ще покажат резултатите от анализа.”
– Бихте ли препоръчал на своите колеги да правят предпосевни анализи на семената?
“Аз лично съм на мнение, че колкото повече „инструменти“ под формата на различни анализи има земеделеца, той е толкова по-точен и аргументиран в решенията си. Важно е да знаем нивото на почвообитаващите патогени, да правим химични анализи на почвите, и т.н. В този ред на мисли, да знаем здравното състояние на семената за посев е допълнителен инструмент, който помага за правилната подготовка им подготовка.”
– Какво е впечатлението Ви за ЛАБОРАТОРНО-ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ”?
“От опитът ми тук, мога да кажа, че работата на лабораторията е на високо ниво. Благодарение на анализите, които съм правил при тях съм получавал точна и навременна информация.”

ДАМЯН ВЪТЕВ, Управител на фирма “БИОЛОГИКА”, с. Дамяново, обл. Габрово