ВИДОВЕ АНАЛИЗИ

Здравен статус на семена
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ЗДРАВЕН СТАТУС

НА СЕМЕНА

Какво тестваме?

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ” извършва анализи (в съответствие с протоколи на ISTA) на здравното състояние на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови и други култури.

Обект на изследване са широк спектър от семеннопреносими гъбни болести от родовете Fusarium, Helminthosporium, Septoria, Drechslera, Alternaria, Aspergilus, Ustilago, Tilletia, Colletotrichum, Ascochyta, Botrytis, Phoma и други.

Често задавани въпроси

Знаете ли, че между 40 и 60% от болестите по растенията се пренасят чрез семената?

Пренасяните чрез семена болести се отразяват върху развитието на посевите. В зависимост от вида и начина на пренасяне могат да предизвикат загуба на кълняемост, а оттам и разреждане на посените. Могат да причинят кореново базично гниене, особено при младите растения. В последствие е възможно да се разраснат и развият като листни патогени, които заразяват вегетативната част на растението. Всичко това е свързано със загуба на продуктивност и загуба на добив като качество и количество.

Чрез правилното идентифициране на семеннопреносимите болести при семена за посев, може да се направи оценка за пригодността им за сеитба, да се изберат правилните обеззаразители и не на последно място, да се ограничи разпространението на патогените в нови райони на отглеждане. Важно е да се отбележи, че някои от семеннопреносимите патогени (Fusarium, видовете главни) могат да се контролират само чрез подходящо третиране на семената използвани за сеитба.

Какъв е срокът за определяне на семенно – преносими гъбни патогени?

Срокът за изпитване на семена за здравен статус е 14 дни.

В случай, че се наложи допълнителен анализ за потвърждаване на резултатите, срокът може да бъде удължен.

Какво количество семена е необходимо за извършване на анализ за определяне на семенно-преносими гъбни патогени?

Необходимото количество семена за извършване на анализ за семеннопреносими патогени е 1 кг.