ВИДОВЕ АНАЛИЗИ

Анализ на вода
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

АНАЛИЗ НА ВОДА

ИЗПОЛЗВАНА ЗА НАПОЯВАНЕ И ВЕГЕТАТИВНИ ТРЕТИРАНИЯ

Какво тестваме?

В лабораторията се извършва физико-химичен анализ на вода, използвана за напояване и за вегетативно третиране на растенията.

ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ СА:

  • Твърдост на водата (БДС EN ISO 3775:1987)
  • pH на водата (БДС EN ISO 10523:2012)
  • Електропроводимост (БДС EN ISO 27888:2002)
  • Водопропускливост (K и Ca)

  • Токсичност (хлорни йони, Mn, Fe и Cu)

  • Други (амониев азот, нитратен азот, сулфати, фосфати и карбонати)

Често задавани въпроси

Защо е важна стойността на pH на водата за пръскане?

Качеството на водата, използвана за приготвяне на разтвори за пръскане, може да повлияе съществено върху ефективността на прилагания пестицид. В алкална среда (pH 7+) се извършва алкална хидролиза, която води до разграждането на пестицидите до нетоксични (неактивни) форми. Крайният резултат е прилагане на вещество с по-слабо действие и влошена ефективност. Идеалната стойност на pH за повечето пестициди (включително фунгициди, хербициди, митициди) е в интервала от 4,0 до 5,5.

Защо е важна твърдостта на водата?

Когато за пръскане се използва твърда вода, съдържаща разтворени соли, калциевите и магнезиевите йони блокират активните вещества на пестицидите, образувайки неразтворими съединения. По този начин активната съставка на пестицида става неразтворима и не може да бъде приемана от третираните растения или инсекти. Много продукти са податливи на такъв процес на блокиране, включително SU, инсектициди, фунгициди, хормонални препарати срещу плевели и особено глифозат.

Защо е важна електролитната проводимост на водата?

Нивото на ЕС може да се използва за точното прилагане на разтворими торове. Растенията са чувствителни към електропроводимостта  за абсорбцията на хранителните вещества и водата. Във водни разтвори, ЕС директно отразява количеството и вида на йоните, разтворени във водата. Качеството на водата и ефектът на торовете върху проводимостта трябва да се управляват внимателно, за да се отглежда добре културата. Доказано е, че някои торове намаляват ЕС, с което подобряват качеството и количеството на добива от растенията. ЕС е важен за растенията по няколко причини, включително способността на растенията да поглъщат вода и хранителни вещества от почвата или от  водните разтвори и способността на растенията да пренасят тези вещества през метаболизма си. Ако ЕС е твърде високо във фазата на развитие на растенията, може да настъпи обратна осмоза, след което растението ще задейства механизъм за биологична защита, за да изхвърли водата през корените, за да  разреди излишните минерални соли, присъстващи в субстрата. Чувствителността към ЕС и толерантността зависи от вида на растението и фазата на неговото развитие.  Толерантността на растенията се увеличава с вегетативното развитие.

Как се подготвя проба от вода за анализ?

За целта се използва стъклен или пластмасов съд с обем не по-малко от 500 милилитра. Съдът задължително трябва да напълнен до горе и плътно затворен с капак (това ще намали контакта с кислорода). При наличие на въздух под капака, резултатите от анализа, могат да бъдат неточни.

Колко дълго може да се съхранява пробата от вода преди анализ?

Периодът от вземане на пробата, до нейното получаване в лабораторията, не трябва да е повече от 48 часа.