ВИДОВЕ АНАЛИЗИ

Фитопатология
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ

НА БОЛЕСТИ ПО ВЕГЕТИРАЩИ РАСТЕНИЯ

Какво тестваме?

ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ” извършва анализи (в съответствие с протоколи на ISTA) на здравното състояние на вегетиращи растения от зърнено-житни, зърнено-бобови, маслодайни, зеленчукови и други култури.

Обект на изследване са широк спектър от гъбни болести, които нанасят щети върху земеделските култури.

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО: Вирусологичен анализ на вегетиращи растения.

Често задавани въпроси

Защо първичната идентификация е ключов момент при определяне на растителната защита?

Променящите се условия, при които се отглеждат земеделските култури несъмнено доведоха до множество патологични прояви от биотичен (болести, неприятели) и абиотичен (условия на отглеждане) характер. За да се вземе информирано решение и да се избере правилния подход е необходимо да се идентифицира точната причина, в противен случай е възможно предприетите действия да не покажат задоволителен резултат, а това рефлектира върху последващото развитие на растенията и влияе върху бъдещия добив.

В коя фаза от вегетативното развитие на растението, могат да бъдат изпращани за изпитване?

Растения, във всички вегетативни фази (с изключение на фаза зреене) могат да бъдат анализирани в лабораторията.

Как да бъдат подготвени растенията за транспортиране до лабораторията за анализ?

Пробите от растения трябва да бъдат подготвени така че да пристигат в лабораторията свежи, с нормален тургор.