Защо е важно да знаем какво е рН на водата, която използваме за вегетативни третирания?

21.03.2023by admin

Всички знаем, че рН на почвата определя достъпността на хранителните елементи и други субстанции за растенията. Но замисляли ли сте се как рН на водата използвана за вегетативни третирания влияе върху ефективността на продуктите за растителна защита и торовете?

• рН и твърдостта на водата за вегетативни третирания оказват ключово влияние върху ефективността на пестицидите. Пестицидите и торовете са най-стабилни в определен диапазон на pH в зависимост от активните вещества в състава им. Когато въпросният диапазон не е съобразен и препарата попадне в „неподходяща“ среда, активните вещества търпят разпад, вследствие на което се получава частична или в някои случаи дори нулева ефективност от проведеното третиране.

• Ефективността на абсорбцията на пестициди, хранителни субстанции и други се влияе от рН на работния разтвор. рН регулира работата на кутикулата , като оптимална абсорбция през листата се осъществява при леко кисело рН. Трябва да се обърне внимание на факта, че оптималното рН е специфично за всяко активно вещество и всеки отделен хранителен елемент, както и неговият носител.

• рН на водата влияе върху разтворимостта и ефективността на хранителните елементи. Торовете, които имат неутрално рН и по-слаба водоразтворимост се усвояват па-бавно от растенията, което води до слаба ефективност на продуктите и загуба на средства.

Познаването на показателите на водата, използвана за вегетативни третирания не само ще Ви спести разходи, но и ще гарантира по-добра ефективност на проведените третирания.