Нови анализи на вода в ЛИК “А-ЛАБ”: Елементен анализ на вода

13.10.2023by admin

Нови анализи на вода в ЛИК “А-ЛАБ”

Елементен анализ на вода

 

В ЛИК “А-ЛАБ” непрестанно търсим нови методи и добавяме нови анализи в портфолиото ни. Освен добре познатите анализи за pH, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ и ТВЪРДОСТ, вече можем да предложим и ЕЛЕМЕНТЕН АНАЛИЗ НА ВОДА, използвана за вегетативни третирания и напоявания.

Изследваме съдържанието на химични елементи и техните съединения в следните категории:

  • Водопропускливост (K и Ca)
  • Токсичност (хлорни йони, Mn, Fe и Cu)
  • Други (амониев азот, нитратен азот, сулфати, фосфати и карбонати)

Химичният състав на водата оказва влияние върху ефективността на работния разтвор.

Познаването на показателите на водата не само ще Ви спести разходи, но и ще гарантира по-добра ефективност на проведените третирания!