Някои от семеннопреносимите патогени могат успешно да се контролират само, чрез правилно обеззаразяване на семената

16.08.2022by admin

Правилно изведеното фунгицидно третиране на семената от пшеница и ечемик използвани за сеитба спомага да се редуцират щетите, които семеннопреносимите патогени нанасят на вече формирания посев.
Най-често срещаните патогени при пшеница и ечемик са Фузариум, Твърда и Праховита главня, Дрешлера, Септория.
Пораженията, които могат да нанесат тези патогени варират в големи диапазони от частична до почти пълна загуба на добив, в зависимост от климатичните условия (температура, влажност на почвата).
Знаете ли че, някои от семеннопреносимите патогени могат успешно да се контролират само, чрез правилно обеззаразяване на семената (Фузариум, видовете Главни)?