Росен Коев: Различните семена имат различни качествени показатели!

11.08.2022by admin

Г-н Коев, като иновативен земеделец с дългогодишен успешен опит, бихте ли споделил, кои са основните аспекти от подготовката на правилна сеитба, което е предпоставка за осигуряване на силни и добре гарнирани посеви?

“Една от най-трудните и отговорни кампании е есенната сеитба. Особено внимание отделяме за проучване на почвеното плодородие преди сеитба, въз основа на което разработваме технологията по отглеждането. В процеса на развитие на културата някои мероприятия търпят корекция, най-вече съобразени с климатичните промени.

Това, което обаче не може да се промени са семената, които използваме за сеитба. За това ние отделяме специално внимание на тях, а това се случва чрез взаимодействието ни с Лабораторен изпитвателен комплекс „А-лаб“. С годините тяхното професионално отношение за определяне състоянието на семената ни е помагало да се преборим правилно с основните заболявания съпътстващи семената. Най-добър контрол на фузариума се осъществява при третирането на семената и избора на обеззаразителя. В протоколите от изследванията се отразяват болестите от изпитванията, което води и до правилния избор на обеззаразител. Това е прекрасно решение за борба с болестите.
Подбора за стимулацията на семената винаги го правим чрез консултация със специалистите от ЛИК „А-лаб“, тъй като различните семена имат различни качествени показатели. Освен това е важно, стимулацията да се съобрази и с показателите на почвите, на които ще се засеят семената. От изложеното е ясно, че разчитаме на ЛИК „А-лаб“ с точния анализ и професионални консултации.”
Бихте ли препоръчал на своите колеги да тестват семената, които ще използват за сеитба и ако да, защо?

“Да! На днешно време всичко е пари! С правилните решения се постига добра себестойност на културите, независимо есенници или пролетници. ЛИК „А-лаб“ до момента със своите анализи не са ме подвели и за това без колебание го препоръчвам на колегите.

Осъществилите взаимоотношения с ЛИК „А-лаб“, ще разберат най-точно, за какво иде реч.”

РОСЕН КОЕВ, председател на ПК “ЗОРА”, с. Тръстеник, обл. Русе