Нови анализи на семена в ЛИК “А-ЛАБ”: Тетразолиев тест за определяне жизненост на семена

20.02.2024by admin

Нови анализи на семена в ЛИК “А-ЛАБ”

Тетразолиев тест за определяне жизненост на семена

 

Тетразолиев тест е бърз биохимичен метод за определяне жизнеността на семената, чрез който се определя потенциала на прорастване и степента на увреждане на семената (например: причини за слабата кълняемост на семената като резултат от механични повреди, увреждания на семената при неправилно съхраняване, увреждания в резултат на ниски или високи температури и др.).

За разлика от стандартните методи, за които са необходими дни или седмици, тетразолиевият тест се извършва за кратък период от време, което го прави ценен и широко използван метод за анализ на качествата на семената. Методът е световно признат и се използва при голям брой земеделски култури.

Прецизността на теста гарантира продукцията и използването на семена с най-високо качество, важна предпоставка с ключова роля за получаване на висок добив.