Фитопатологичен анализ на растения и растителни части

06.06.2024by admin

ФИТОПАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗ НА РАСТЕНИЯ И РАСТИТЕЛНИ ЧАСТИ

Защо фитопатологичният анализ е особено важен при определяне на растителната защита?
Установено е, че болестите, неприятелите и плевелите заедно, годишно намаляват производството между 31% и 42% от всички култури, произведени в световен мащаб.
Фитопатологичните анализи по време на вегетация са важна част от правилната агротехника, чиято основа цел е да се защитят растенията и да се гарантира качествена продукция и висок добив.
В Лабораторен комплекс „А-лаб“ извършваме фитопатологичен анализ на растения или растителни части, съобразявайки се със спецификата на всеки растителен обект. Проследяваме заболявания при зърнено-житни, бобови, маслодайни, зеленчукови и други нестандартни редки растителни видове. Анализите се осъществяват без забавяне, с оглед бързото идентифициране на проблема и предприемане на навременно решение.