НачалоКатегория

Видео Архиви - А-ЛАБ Лабораторен комплекс

Анализи на вода в Лабораторно изпитвателен комплекс “А-ЛАБ”

АНАЛИЗ НА ВОДА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА НАПОЯВАНЕ И ВЕГЕТАТИВНИ ТРЕТИРАНИЯ, В ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ” В лабораторията се извършва физико-химичен анализ на вода, използвана за напояване и за вегетативно третиране на растенията. ИЗСЛЕДВАНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ СА: Твърдост на водата (БДС EN ISO 3775:1987) pH на водата (БДС EN ISO 10523:2012) Електропроводимост (БДС EN ISO 27888:2002) Водопропускливост (K...

Анализи на семена в Лабораторно изпитвателен комплекс “А-ЛАБ”

АНАЛИЗИ НА СЕМЕНА В ЛАБОРАТОРНО ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ”   ПОСЕВНИ КАЧЕСТВА И ЖИЗНЕНОСТ НА СЕМЕНА Определянето на посевните качества на семената е от основно значение за производството на висококачествен и надежден семенен материал. В лабораторията се използват базови методики за определяне на качеството на семената и тяхната жизнеспособност. ЛАБОРАТОРЕН ИЗПИТВАТЕЛЕН КОМПЛЕКС “А-ЛАБ” ИЗВЪРШВА АНАЛИЗИ (В...